CORONATOEGANGSBEWIJS

U wilt een bezoek aan één van onze events brengen. U bent van harte welkom! U heeft voor uw bezoek wel een coronatoegangsbewijs nodig. Dit bewijs maakt u met een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat u hersteld bent van corona. Hieronder leest u hoe u een coronatoegangsbewijs kunt maken:

1. Bevestig uw deelname aan één van onze events

U heeft hier een e-mail voor ontvangen.

2. Download de CoronaCheck-app of ga naar CoronaCheck.nl

3. Upload 1 van de volgende 3 bewijzen in de CoronaCheck-app:

1. testbewijs

2. vaccinatiebewijs

3. herstelbewijs

4. Bezoek
U neemt uw coronatoegangsbewijs via de CoronaCheck-app of geprint op papier mee. Wij scannen bij de ingang de QR-code. En neem uw legitimatiebewijs mee. uw gegevens worden vergeleken met de gegevens in het coronatoegangsbewijs. Tot slot laat u ook uw toegangsbewijs zien.

5. Bezoekers uit België 
Onze gasten uit België kunnen zich via de CovdiSafe App, laten registreren via covidsafe.be

Meer informatie

Uitgebreide informatie hoe een coronatoegangsbewijs kan worden gemaakt met een test-, vaccinatie- of herstelbewijs staat op rijksoverheid.nl/coronabewijs-evenementen

Informatie over de CoronaCheck-app of CoronaCheck Scanner-app staat op www.coronacheck.nl of neem contact op met de CoronaCheck helpdesk: 0800-1421
(gratis, maandag t/m zondag, 08.00 – 20.00 uur). Of stuur een e-mail naar: helpdesk@coronacheck.nl

Veel plezier!
Heeft u klachten, zit u in quarantaine of heeft u contact gehadmet iemand met corona? Blijf dan thuis en laat u testen bij een testlocatie van de GGD via coronatest.nl of 0800-1202. Voorkom verspreiding van het coronavirus. Download de CoronaMelder-app via de App Store of Google Play Store.

 

Stichting Johan Hendrik Van Dale is in 2010 ontstaan uit een fusie van Stichting Johan Hendrik Van Dale en Stichting De Raadskelder.

De stichting heeft als werkterrein West Zeeuws-Vlaanderen, het gebied dat in grote lijnen samenvalt met de gemeente Sluis. Stichting Johan Hendrik Van Dale werkt nauw samen met andere organisaties op het gebied van cultuur, taal, heemkunde, beeldende kunst en muziek.

De stichting heeft als doelstelling:
Het organiseren, steunen en ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige, publieksgerichte, culturele activiteiten in de gemeente Sluis, waarbij onder andere aandacht is voor de verbondenheid tussen de Nederlandse taalgebieden, met in de eerste plaats Nederland en Vlaanderen
Het verrichten van alle verdere taken die met het hiervoor vermelde in de ruimste zin verband houden

Het organiseren van tentoonstellingen op het gebied van beeldende kunst in de Raadskelder van het Belfortmuseum te Sluis