Professor Anne-Laura van Harmelen houdt  Cleveringa-lezing 2023 in Belfort Sluis

27 januari 2023, Cleveringa-lezing 

De wereld van vandaag kent veel problemen zoals oorlog in Oekraïne, klimaatcrisis, energieschaarste, schaarste aan grondstoffen,  verschuivende geopolitieke machtsverhoudingen, pandemieën  en vraagstukken samenhangend met digitalisering. Op veel terreinen is er sprake van een niet duurzame ontwikkeling waarin ook de verschillen in gezinsinkomen toenemen. Kortom, het is niet bepaald een  veilige omgeving waarin kinderen van vandaag veilig kunnen opgroeien en de kans krijgen hun talenten te ontplooien. Wat kan dat betekenen voor hun latere leven?

De titel van de lezing is ‘ Veerkracht bestaat niet? ’

Jeugdtrauma is ontzettend veel voorkomend: 1 op de 2 jongeren en kinderen die wereldwijd opgroeien, maakt wel eens iets heel naars mee. Jeugdtraumatische ervaringen in de kindertijd kunnen een langdurig negatief effect hebben op deze jongeren. Het is een van de sterkste voorspellers voor mentale problemen in de adolescentie. Daarom is het ontzettend belangrijk dat we beter begrijpen hoe we veerkracht kunnen versterken bij kwetsbare jongeren die jeugdtraumatische ervaringen hebben. Om dat te doen moeten we wel eerst weten wat veerkracht na jeugdtrauma nu eigenlijk betekent en wat het niet betekent. In deze lezing zal Prof. Dr. Anna-Laura van Harmelen vertellen over de feiten en fabels van veerkracht na jeugdtrauma.

Spreker Prof. Dr. Anne-Laura van Harmelen, Brain, Safety and Resilience, Universiteit Leiden 

Iedereen die aan de Universiteit Leiden heeft gestudeerd, zoals bijvoorbeeld burgemeester Marga Vermue, zal bekend zijn met het fenomeen Cleveringa-lezing, maar in de regio Zeeuws-Vlaanderen is het wellicht vrij onbekend en vraagt het om enige toelichting. 

Op 26 november 1940 hield professor Cleveringa, decaan van de Rechtenfaculteit, een toespraak uit protest tegen het ontslag van Joodse collega’s aan de Universiteit Leiden. Na zijn rede werd Cleveringa door de Duitse bezetter gevangen gezet in het huis van bewaring in Scheveningen – het Oranjehotel – waar hij tot de zomer van 1941 verbleef. In 1970 werd ter herinnering aan die toespraak van Cleveringa aan de Universiteit Leiden de Cleveringa-leerstoel  waarin begrippen als recht en vrijheid centraal staan ingesteld. Ieder jaar wordt op 26 november de Cleveringa-Oratie gegeven door de persoon die dan voor een jaar de leerstoel gaat bekleden. Daarnaast worden eind november wereldwijd op plaatsen waar Leidse Alumni wonen Cleveringa-lezingen gegeven. Dit jaar vindt de Cleveringa-lezing in Sluis plaats op vrijdag 25 november en deze is toegankelijk voor alle belangstellenden.

Programma:

Het programma van de lezing in het Belfort op 25 november 2022 is als volgt.

19.30 uur ontvangst met koffie of thee

20.00 uur opening door Prof. Dr. Rietje van Dam-Mieras, voorzitter van de Stichting J.H. van Dale

20.10 – 20.30 uur welkomstwoord door Mr. Marga Vermue,
Burgemeester van Sluis

20.30 – 21.30 uur Cleveringa lezing door Prof.dr. Anne-Laura van Harmelen

21.30 uur afsluiting met een  drankje en een hapje

Aanmelden:

De toegang tot de lezing is gratis, maar graag wel registreren via onze website.

Aanmelden Cleveringa-lezing